Zarządzanie strategiczne firmą

5Od czego zależy sukces każdej firmy? Od śledzenia trendów na rynku oraz dostosowania do nich oferty, od efektywnego obrotu gotówką, optymalizacji kosztów czy jeszcze innego czynnika? Okazuje się, że od nich wszystkich. Przy czym nawet jeśli zarządzanie we wszystkich wymienionych powyżej obszarach działalności firmy jest skuteczne to nie zapewni to świetnych wyników firmie. Decyzje, które zapadają w ramach wszystkich działów firmy muszą być spójne i skupiać się na realizacji misji i celów całej firmy. Tylko wtedy możemy mówić o sukcesie.

Za to odpowiada właśnie zarządzanie strategiczne firmą, które obejmuje trzy współzależne procesy:

  1. Przeprowadzenie analizy strategicznej,
  2. Formułowanie strategii,
  3. Implementację strategii.

Zarządzanie strategiczne może być realizowane wyłącznie przez zarząd firmy. To zadanie trudne, gdyż od przyjętej strategii zależy nie tylko sukces, często też przetrwanie firmy.

Zarządzanie strategiczne z powodzeniem wykorzystywane bywa w firmach o rożnej wielkości (mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach), działających w różnych branżach (np. hotelarstwo, przemysł ciężki, IT, itp) i dotyczy wszystkich obszarów przedsiębiorstwa (sprzedaż, marketing, produkcja, itp.).

Żyjemy w wiecznym pędzie i stresie. Musimy szybko reagować i nadążać za zmianami, których w naszym otoczeniu jest coraz więcej. Nawet niewielki, rodzinny pensjonat w Zakopanem, który w swojej ofercie ma tylko: wczasy z dziećmi, sylwester w górach, ferie w górach, imprezy okolicznościowe w górach, czy ofertę na SPA, potrzebuje mieć na dzień dzisiejszy strategię działania na najbliższe kilka lat by nie wypaść z rynku. W przypadku takich obiektów jak hotel w górach, takie działania to już  nie tylko standard, ale wymóg konieczny.