Biznes plan – czyli firma od podstaw

biznes-planJeśli zastanawiasz się lub planujesz założenie własnej działalności gospodarczej wcześniej czy później czeka cię sporządzenie Biznes Planu. Tego dokumentu wymagać będzie od ciebie zarówno bank, w którym będziesz starał się o kredyt lub pożyczkę, jak i Urząd Pracy, w którym będziesz wnosił o dofinansowanie działalności ze środków Unii Europejskiej.

Biznesplan to opis naszego pomysłu na biznes. Dobry biznesplan powinien zawierać takie elementy jak:

  • charakterystyka przedsiębiorstwa – czyli cel firmy, jej misję, status prawny, wielkość, wartość majątku, źródła jego pochodzenia, siedziba, itp.
  • opis kadry zarządzającej oraz pracowników – czyli opis ich wykształcenia i umiejętności, zakresu obowiązków, hierarchia w firmie, itp.
  • plan marketingowy i plan organizacyjny – czyli analiza konkrecji, identyfikacja klientów, charakterystyka poszczególnych obszarów firmy oraz działań w nich podejmowanych
  • plan finansowy – czyli rachunek zysków i strat,
  • analiza SWOT – prezentacja słabych i mocnych stron przedsięwzięcia, szans i zagrożeń wynikających z otoczenia.

Biznes Plan to nasza przepustka do wymarzonego biznesu. Ponieważ to od jego spójności, innowacyjności i przejrzystości zależeć będzie nasz start poświęćmy sporo pracy i czasu na to, by był świetny.